او آسمان را می فهمید...

او آسمان را می فهمید...

صفحه اول کتاب یادت هست؟؟؟
پیرمرد امیدش به ما دبستانی ها بود.
و الان ما بزرگ شده ایم...

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

مطهری پاره ی تن اسلام بود.

حضرت خورشید (ره)دبستانی دیروز
۱۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۵۶ ۰امید امام
دبستانی دیروز
۱۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۴۱ ۰امید امام

وقتی خبر شهادت شهید شیرودی را به حضرت امام رساندم ایشان شدیدا منقلب شد 

و متاثر گشت و پس از آنکه اشک از چشمانش سرازیر شد فرمود :«شیرودی آمرزیده است.»

به نقل ازشهید فلاحیدبستانی دیروز
۰۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۲۴ ۰امید امامدبستانی دیروز
۰۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۰۴ ۰امید امام