او آسمان را می فهمید...

او آسمان را می فهمید...

صفحه اول کتاب یادت هست؟؟؟
پیرمرد امیدش به ما دبستانی ها بود.
و الان ما بزرگ شده ایم...

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است


این را روح خدا گفت:

 " دخترم!

حاضرم  همه عبادت های این همه سال را بدهم و ثواب صبر بر نگهداری فرزندت را بگیرم!!! "دبستانی دیروز
۳۰ آبان ۹۲ ، ۰۱:۴۵ ۳امید امام


مسلم را رها کردند

ابن زیاد به حکومت رسید!

و این یعنی

وقتی نائب امام را تنها بگذاری

شیاطین بر ما حاکم می شوند.

علی لاری زادهدبستانی دیروز
۱۹ آبان ۹۲ ، ۱۰:۴۴ ۷امید امامدبستانی دیروز
۱۸ آبان ۹۲ ، ۱۰:۲۷ ۲امید امامدبستانی دیروز
۱۴ آبان ۹۲ ، ۰۱:۲۱ ۲امید امامدبستانی دیروز
۱۳ آبان ۹۲ ، ۱۵:۵۱ ۰امید امام


هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام و

نابود کننده ی اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی،

اسلام مرفهین بی درد، و در یک کلمه اسلام آمریکایی باشد.


It's the beautiful and holy art that is hitter of modern capitalists and

vanished welsare and jaudiness islam, mixed islam, agreement and ignobility islam,

callous tranquil islam and in the word that's American islam

حضرت امام خمینی (ره)دبستانی دیروز
۱۱ آبان ۹۲ ، ۱۶:۲۰ ۳امید امام


اگر ما را محاصره ی اقتصادی کنند، فرزند " رمضانیم"

اگر ما را محاصره ی نظامی کنند، فرزند " عاشوراییم".

حضرت امام خمینی (ره)دبستانی دیروز
۰۴ آبان ۹۲ ، ۰۲:۳۴ ۹امید امام