او آسمان را می فهمید...

او آسمان را می فهمید...

صفحه اول کتاب یادت هست؟؟؟
پیرمرد امیدش به ما دبستانی ها بود.
و الان ما بزرگ شده ایم...امام باران
حجم: 8.54 مگابایت
سردبیر زهره محقق

دبستانی دیروز
۰۴ مرداد ۹۲ ، ۰۵:۴۴ ۷۸امید امام

مطهری پاره ی تن اسلام بود.

حضرت خورشید (ره)دبستانی دیروز
۱۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۵۶ ۰امید امام
دبستانی دیروز
۱۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۴۱ ۰امید امام

وقتی خبر شهادت شهید شیرودی را به حضرت امام رساندم ایشان شدیدا منقلب شد 

و متاثر گشت و پس از آنکه اشک از چشمانش سرازیر شد فرمود :«شیرودی آمرزیده است.»

به نقل ازشهید فلاحیدبستانی دیروز
۰۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۲۴ ۰امید امامدبستانی دیروز
۰۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۰۴ ۰امید امامدبستانی دیروز
۲۹ فروردين ۹۵ ، ۰۵:۳۲ ۰امید امامدبستانی دیروز
۲۰ فروردين ۹۵ ، ۰۵:۰۸ ۰امید امامدبستانی دیروز
۱۲ فروردين ۹۵ ، ۰۴:۴۷ ۰امید امامدبستانی دیروز
۱۱ فروردين ۹۵ ، ۰۴:۰۰ ۰امید امامدبستانی دیروز
۲۹ اسفند ۹۴ ، ۰۳:۴۸ ۰امید امام

تا من زنده ام و در این شهر (تبریز) نماینده امام هستم، 

نماز جمعه را برگزار می کنم.

شهید آیت الله سید اسدالله مدنیدبستانی دیروز
۲۰ شهریور ۹۴ ، ۰۲:۰۳ ۰امید امام